LGS NEDİR?

LGS Açılımı Nedir?

LGS’nin açılımı Liselere Geçiş Sistemi şeklindedir ve ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.

LGS’nin Amacı Nedir?

LGS, Merkezi Sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılmaktadır.

LGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS başvuruları, deprem sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illere kayıtlı öğrenciler hariç bakanlık tarafından yapılacaktır ve ücretsizdir. Deprem sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illere -Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa- kayıtlı öğrenciler isterlerse diğer illerde sınava girebileceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler sınava gireceği il ve ilçeyi tercih etme hakkına sahiptir. Başvurular, 03-13 Nisan 2023 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. İl ve ilçe tercihinde bulunmayan öğrencilerin sınava girecekleri okullar Bakanlık tarafından belirlenecektir. Öğrencinin sınav giriş yeri ve alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacaktır.

LGS’ye girmek zorunlu değildir. LGS’ye girmeyen veya LGS’de başarılı olamayan öğrenciler okul puanlarıyla adreslerine en yakın okullar arasında tercih yapabilmektedir.

LGS’ye Kimler Girebilir?

LGS’ye ortaokul son sınıf öğrencileri yani 8. sınıf öğrencileri girmektedir.

LGS Sınavı Kaç Dakikadır?

LGS iki oturum halinde uygulanan bir sınavdır ve ilk oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakikadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi ise 60 dakikadır. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun görülen öğrenciler sınava katılabilmektedir; fakat bu öğrencilere ek süre verilmemektedir. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise sınava alınmamaktadır. Öğrencilerin LGS’nin ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmaları ise yasaktır.

LGS’de Hangi Dersler Vardır?

LGS iki oturumlu bir sınavdır. İlk oturum sözel derslerden ikinci oturum ise sayısal derslerden oluşmaktadır.

LGS birinci oturum dersleri aşağıda listelenmiştir.

 • Türkçe
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Yabancı Dil

LGS ikinci oturum sayısal alan dersleri aşağıda listelenmiştir:

 • Matematik
 • Fen Bilimleri

LGS’de Ders Konuları Nedir?

2023 LGS’de öğrenciler sadece 1. dönem konularından sorumludur. LGS konuları ders ders ayrılarak aşağıda verilmiştir.

2023 LGS Türkçe ders konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Cümlenin Ögeleri
 • Deyimler ve Atasözleri
 • Akıl Yürütme – Mantık/Muhakeme
 • Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri
 • Edebiyat Bilgileri (Söz Sanatları, Yazı Türleri)
 • Fiilimsi (İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil, Fiilimsi)

LGS Türkçe dersinde adaylara toplam 20 soru sorulmaktadır.

2023 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Bir Kahraman Doğuyor (Avrupa’da Yaşanan Değişim ve 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı, Mustafa Kemal’i Etkileyen Olaylar ve Kişiler, Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı)
 • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ( Doğu ve Güney Cephesi, Batı Cephesindeki Gelişmeler, Maarif Kongresi, Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması)
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar (1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller, Kuvâ-yi Milliye ve Cemiyetler, Milli Bilinç Uyanıyor, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM’nin Açılışı ve İsyanlar, İsyanlar ve Sevr Barış Antlaşması)

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde adaylara toplam 10 soru sorulmaktadır.

2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Din ve Hayat (Din-Birey ve Toplum, Dinin Temel Gayesi)
 • Kader İnancı (Kader ve Kaza İnancı, İnsanın İradesi ve Kader, Kaderle İlgili Kavramlar, Hz. Musa ve Ayet El – Kürsi)
 • Zekat ve Sadaka (İslam’ın Paylaşmaya ve Yardımlaşmaya verdiği Önem, Zekat ve Sadaka İbadeti, Zekat ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları, Hz. Şuayb ve Maun Suresi)

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde adaylara toplam 10 soru sorulmaktadır.

2023 LGS İngilizce ders konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Teen Life
 • Friendship
 • The Internet
 • In the Kitchen
 • On the Phone

LGS yabancı dilde adaylara toplam 10 soru sorulmaktadır.

2023 LGS Matematik ders konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Veri Analizi
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

LGS matematikte adaylara toplam 20 soru sorulmaktadır.

2023 LGS Fen Bilimleri ders konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Mevsimler ve İklim (Mevsimlerin Oluşumu, İklim ve Hava Hareketleri)
 • Basınç (Katıların Basıncı, Sıvıların Basıncı, Gazların Basıncı, Basıncın Günlük Yaşamdaki Uygulamaları)
 • Madde ve Endüstri (Periyodik Sistem, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimyasal Tepkimeler, Asitler ve Bazlar)
 • DNA ve Genetik Kod (DNA ve Genetik Kod, Kalıtım, Mutasyon ve Modifikasyon, Adaptasyon, Biyoteknoloji)

LGS fen bilimlerinde adaylara toplam 20 soru sorulmaktadır.

LGS birinci oturumda adaylara toplam 50 soru, ikinci oturumda ise 40 soru sorulmaktadır. Toplam 90 sorudan oluşan LGS’de sorulan konuların soru dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. LGS’de sorulmuş olan soruların konu dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.

LGS Türkçe Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ202020212022
Sözcükte Anlam122
Cümlede Anlam221
Sözel Mantık / Görsel Okuma745
Parçada ve Paragrafta Anlam4106
Söz Sanatları1
Metin Türleri21
Noktalama İşaretleri11
Yazım Kuralları11
Fiilimsiler1
Cümlenin Öğeleri11

LGS Matematik Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ202020212022
Çarpanlar ve Katlar331
Üslü İfadeler432
Kareköklü İfadeler323
Veri Analizi321
Basit Olayların Olma Olasılığı311
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler422

LGS İngilizce Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSİMLERİ20212022
Friendship12
Teen Life11
In The Kitchen21
On The Phone11
The Internet11

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı Tablosu

KONU İSMİ202020212022
Mevsimler ve İklim321
DNA ve Genetik Kod854
Basınç522
Madde ve Endüstri455

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dağılımı Tablosu

KONU ADI202020212022
Bir Kahraman Doğuyor311
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar422
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm222

LGS Din Kültürü Soru Dağılımı Tablosu

KONU ADI20212022
Kader İnancı13
Zekât ve Sadaka32
Din ve Hayat34
Hz. Muhammed’in Örnekliği1
Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri1

LGS Ders Ağırlıkları Nedir?

LGS ders ağırlıkları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir:

ALT DERSLERAĞIRLIK KATSAYILARI
Türkçe4
Matematik4
Fen Bilimleri4
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1
Yabancı Dil1

LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

LGS puanı hesaplanırken adayların sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmektedir. Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanmaktadır. İlgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile alt testlerin ortalaması elde edilmektedir. İlgili alt testin ortalaması, ham puanları ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak da alt testlerin standart sapması oluşturulmaktadır. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı, o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi uygulanmaktadır. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunmaktadır. 2 oturumdan herhangi birine katılmayan veya herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrencilerin puanı hesaplanmamaktadır.

LGS’de adayların standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama işleminde kullanılan formüller aşağıda verilmiştir.

Ham Puan Hesaplamasında Kullanılan Formül:

Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı –

Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı


3

Standart Puan ve Ağırlıklı Standart Puan Hesaplamasında Kullanılan Formül:

SPXi = 10 x

HPXi – OrtXi


SsXi

+ 50

ASPXi = SPXi × AkXi

ASPXi : Xi  Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AkXi : Xi  Testi Ağırlık Katsayısı

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplamasında Kullanılan Formül:

TASP = ASPTürkçe + ASPMat + ASPFen + ASPİnkılap + ASPDin Kül. + ASPYab. Dil.

TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülmektedir. Bu puanların bulunmasında kullanılan formül:

MSP = 100 +

400 X ( TASP – En Küçük TASP )


En Büyük TASP – En Küçük TASP

LGS’de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle öğrencilerin sınavda yapamadıkları soruları boş bırakmaları daha mantıklıdır.

LGS Baraj Puanı Kaçtır?

MEB’in LGS kılavuzunda LGS baraj puanı hakkında açıklama bulunmamaktadır.

LGS Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

MEB’in LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplanabilmesi için kaç net yapılması gerektiği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

2023 LGS Sınavı Ne Zaman?

2023 LGS sınav tarihi 04 Haziran 2023’tür. LGS’ye girecek öğrencilerin kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler sınavdan 1 saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmalıdır. Sınava girecek öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunmalıdır. Geçerli kimlik belgesi yanında bulunmayan öğrenciler sınava alınmamaktadır. Sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su getirilebilmektedir. Öğrencilerin sınavının geçerli sayılması için uyması gereken bazı kurallar vardır. LGS’nin geçersiz sayılacağı durumlar aşağıda listelenmiştir:

 • Başvuru şartlarını taşımayan öğrenciler sınava girseler bile sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • Cevap kağıdı, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmayan, eksik çıkan veya zarar gören adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • Sınav anında bir öğrenci herhangi bir öğrenciden veya dokümandan kopya çeker veya kopya verirse sınavı geçersiz sayılmaktadır.
 • Geçerli kimlik belgesini gösteremeyen adayların sınavı geçersiz sayılmaktadır.
 • Sınavda başka öğrencinin sınav evrakını kullanan adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 • LGS’ye başvuran öğrenci yerine başka öğrencinin sınava girmesi durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.
 • Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.

2023 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB’in Merkezi Sınav Uygulama Takvimine göre 2023 LGS sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

2023 LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

2023 LGS tercihleri öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Yapılan tercihler mutlak