YKS NEDİR?

YKS, ülkemizde ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan ve her sene tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir.

YKS, lise eğitimini tamamlamış herkesin üniversiteye gidebilmek için girmesi gereken sınavdır. Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesini ve tercihlerine göre yerleştirilmesinin sağlamak amacıyla yapılmaktadır. YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır ve adaylara lise müfredatından sorular sorulmaktadır. İlk oturumu (TYT) zorunludur. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite hayali kuran tüm öğrenciler için oldukça önemlidir.

YKS Açılımı Nedir?

YKS’nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk uygulanış tarihi 30 Haziran – 1 Temmuz 2018’dir. YGS ve LYS’nin kaldırılması, yerlerine YKS’nin getirilmesi ile ilgili karar 12 Ekim 2017 tarihinde açıklanmıştır. Bu tarihten önce YKS yerine Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklinde iki sınav yapılmaktaydı. Adaylar mart ayında YGS’ye haziran ayında ise LYS’ye girmekteydi.

YKS Oturumları Nelerdir?

YKS, toplamda 3 oturumdan oluşan bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. YKS oturumları aşağıda listelenmiştir:

 • TYT (Temel Yeterlilik Testi)
 • AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
 • YDT (Yabancı Dil Testi)

TYT

TYTnin açılımı Temel Yeterlilik Testidir ve 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumudur. TYT’ye giren adaylar, AYT veya YDT’ye girmeden de üniversiteye gidebilmektedir. TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarına girebilmek için adayların TYT puanının hesaplanmış olması yeterlidir.

Üniversiteye girmeye hak kazanabilmek için girilmesi zorunlu olan TYT; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testinden oluşmaktadır. Toplam soru sayısı 120’dir. Sınavda adaylara verilen süre ise 165 dakikadır.

TYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almaları gerekmektedir. TYT’nin YKS puan türlerinin hesaplanmasındaki katkısı %40’tır. TYT, 40 matematik, 40 Türkçe, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimler sorusundan oluşmaktadır. Bu derslerin yüzde bakımından ders ağırlıkları ise şöyledir: Türkçe %33, Matematik %33, Sosyal Bilimler %17, Fen Bilimleri %17.

TYT’deki testler ve kapsamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

TYT’deki Testler ve Kapsamları
Testlerin KapsamıSoru Sayısı
Türkçe TestiTürk dilini doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.40
Sosyal Bilimler TestiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Tarih ve Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.20
Temel Matematik TestiTemel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapabilme, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapabilme, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.40
Fen Bilimleri TestiFizik, Biyoloji ve Kimya alanlarından temel ve ilkeleri kullanabilme becerilerini ölçmek üzerine sorulan sorulardan oluşmaktadır.20

AYT

AYT, açılımı Alan Yeterlilik Testleri olan ve 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan YKS’nin ikinci oturumudur. Lise son sınıf öğrencileri ya da lise mezunu olan kişiler YKS’de SAY, SÖZ veya EA puanıyla bir lisans programına yerleşmek istiyorsa AYT’ye girmelidir. AYT’de adayların karşısına Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilmektedir. Sınava girecek olan adaylar hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri çözmelidir. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin tamamının hesaplanmasını isteyen adaylar ise bütün soruları çözmelidir. Alan Yeterlilik Testlerinde adayların karşısına Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 40 soru çıkmaktadır. Toplam soru sayısı 160’dır.

AYT’de 4 yanlışın 1 doğruyu götürmektedir. Puanın hesaplanabilmesi için adaylar Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 ham puan almış olmalıdır. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere toplamda 3 farklı puan türü bulunan AYT, öğrencilerin kendi alanlarında sahip oldukları başarıları ölçmektedir.

AYT ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan almak gerektiği aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır:

Sayısal puan türünün tablosu aşağıda verilmiştir

Puan TürüTYTAYT
Türkçe TestiTemel Matematik TestiMatematik TestiFen Bilimleri Testi
SAYİki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.İki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.

Eşit ağırlık puan türünün tablosu aşağıda verilmiştir

Puan TürüTYTAYT
Türkçe TestiTemel Matematik TestiMatematik TestiTürk Dili veEdebiyatı-SosyalBilimler-1 Testi
EAİki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.İki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.

Sözel puan türünün tablosu aşağıda verilmiştir

Puan TürüTYTAYT
Türkçe TestiTemel Matematik TestiTürk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 TestiSosyal Bilimler-2Testi
SÖZİki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.İki testin en az birinden alınması gereken ham puan 0,5’tir.

YDT

YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testidir ve 2018 yılından bugüne kadar uygulanmakta olan YKS’nin üçüncü oturumudur. Dil puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adayların girmesi gereken sınavdır. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılmaktadır. Bu dillerden herhangi biri seçilerek girilen YDT’de alınacak puanla sadece 4 yıllık dil bölümlerine girilebilmektedir.

YDT’de adaylara toplam 80 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 120 dakikadır. Yabancı Dil Testi’nin hesaplanabilmesi için en az 0,5 ham puan alınması gerekmektedir.

YKS’ye Nasıl Başvurulur?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), 3 oturumdan oluşan (TYT, AYT, YDT), 2018 yılından beri öğrencilerin üniversiteye gitmek için girdikleri bir sınavdır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunanlar sistemde geçerli eğitim bilgisi de bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeye gerek kalmadan YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapabilmekte ve belirlenen süre içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilmektedir. YKS’ye başvururken izlenmesi gereken yol aşağıda listelenmiştir:

 • YKS’ye girecek tüm adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapabilecekleri şifrelerini oluşturmuş olmaları gerekmektedir. Şifre işlemi e-Devlet şifresiyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.
 • Başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı belirlenmelidir. Sınava başvuru merkezlerinin adreslerine başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinden ulaşmak mümkündür. Başvuru internet üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir.
 • Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayların belirlenen sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar seçmiş oldukları oturumlara (TYT, AYT, YDT) bağlı olarak sınav ücretini ÖSYM’nin internet üzerinden açıkladığı kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM’nin belirledi tarihler arasında yatırmış olmalıdır. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ve sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmamaktadır. Sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
 • İşlemlerini Başvuru Merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formunu, Aday Başvuru Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 8-23 Mart 2023 tarihlerinde başvurusunu gerçekleştirememiş olan adaylar geç başvuru tarihi olan 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihlerinde başvuru yapabilmektedir. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylar sınav ücretlerini bankalar üzerinden ödeyememektedir. ÖSYM’nin internet adresinden kredi kartı veya banka kartı ile yapabilmektedir. Geç Başvuru tarihinden sonra sınava başvuru işlemleri sonlanmaktadır. Belirtilen Geç Başvuru tarihi sonrasında sınava başvurulamamaktadır.
 • YKS başvurularına oturum eklemek isteyen adaylar, YKS başvuru süresi ve geç başvuru günlerinde ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini gerekli yerlere yatırarak oturum ekleme işlemi yapılabilmektedir.
 • Adaylar YKS’ye yurt dışından da başvurabilmektedir. ÖSYM tarafından belirtilen başvuru tarihlerinde yurt dışında olan ve başvuru merkezine gitme durumu olmayan adaylar (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç), başvurularını ÖSYM’nin kılavuzda belirtilen şekilde yapabilmektedir.

2023 YKS Başvuruları Ne Zaman?

2023 YKS başvuru tarihleri aşağıda listelenmiştir:

 • ÖSYM tarafından TYT 2023 için belirlenen başvuru tarihi: 08.03.2023 – 23.03.2023. Geç başvuru günü: 27.03.2023 – 03.04.2023 23:59
 • AYT 2023 için ÖSYM tarafından belirlenen başvuru tarihi: 08.03.2023 – 23.03.2023. Geç başvuru günü: 27.03.2023 – 03.04.2023 23:59
 • ÖSYM’nin 2023 takvimine göre YDT 2023 için başvuru tarihi: 08.03.2023 – 23.03.2023. Geç başvuru günü ise 27.03.2023 – 03.04.2023 23:59

YKS Başvuru Ücreti Nedir?

2023 YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 115,00 TL’dir. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmamaktadır.

YKS’ye Kimler Girebilir?

YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girebilecek olan kişiler aşağıda listelenmiştir:

 • Lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri son sınıfında okumakta olan öğrenciler ve mezun olmuş olanlar sınava girebilmektedir.
 • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunan adaylar YKS’ye girebilmektedir.
 • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olan adaylar sınava girebilmektedir.
 • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup durumları yukarıda sıralanan şartlardan birine uyan adaylar da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girebilmektedir.
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir ve yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmeleri durumunda yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmektedir.
 • Doğumla Türk vatandaşı olan ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan adaylar da sınava başvurabilmektedir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar da YKS’ye girebilmektedir.
 • Üniversite mezunu olan adaylar da YKS’ye girebilmektedir.
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunun (ÇÖZGER) onaylı bir örneği (bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları) bulunan, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurulmuş olan, Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçeleri bulunan ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na bildirmiş olan Engelli/sağlık sorunu olan adaylar “Engelli Salonlarında” sınava girebilmektedir.

2023 YKS Ne Zaman?

2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihleri aşağıda listelenmiştir:

 • 2023 TYT (Temel Yeterlilik Testi), 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecektir. Sınav, 10.15’te başlayacaktır.
 • 2023 AYT (Alan Yeterlilik Testleri) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecektir. Sınav, 10.15’te başlayacaktır.
 • 2023 YDT (Yabancı Dil Testi) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecektir. Sınav, 15.45’te başlayacaktır.

YKS’ye girecek olan adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında alarak sınava gitmelidir. Bunlar, adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belgelerdir. Adayların sınav saatinden 1 saat önce sınav binasının önünde olmaları önerilmektedir. YKS’ye girecek olan adaylar sınav binalarına sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra girememektedir.